Prekmurje v letu 1919

Priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS leta 1919 je bil za Slovence na levem bregu Mure izjemni dogodek, saj je njihovo življenje temeljito spremenil in hkrati omogočil, da se je vsaj večina njih po tisočletni pripadnosti madžarski kroni politično, gospodarsko in kulturno odlepila od vse bolj agresivne madžarizacije ter se priključila matičnemu narodu. S tem je…

Peskovci

Res je tu nekoč teklo življenje; lepo, spokojno, a polno skrbi in radosti. Žuljave roke so od jutra do večera skrbele za preživetje: obračale ilovnato zemljo, skrbele za živino in za svoje preživetje. Ljudje so vstajali in legali s soncem, le pozimi so bili dnevi bolj lahkotni in večeri bolj sproščeni. Vmes so posegale oblasti,…

Jožek in njegov dedek

“Dober dan, dedek,” je glasno vzkliknil še skozi na pol zaprta vrata Jožek in potisnil potno glavo v zatohli prostor. V nos mu je udaril neprijetni vonj po postanem zraku človeka, ki se povečini zadržuje v postelji. Pogled mu je zaokrožil po krožnikih, posodah in steklenicah, ki so čakali na mizi in na kredenci in…

Kratke zgodbe

Skozi bele platnene zavese, obrobljene s prav tako belimi čipkami, je prihajala sončna svetloba poznozimskega opoldneva in dopolnjevala veselo pričakovanje. Prozorne kapljice, v katerih je odsevala pisana mavrica sončno svetlobo, so sunkoma drsele po ledenih svečah, ki so visele z zasnežene strehe, na kateri se je topil sneg in se spuščale v kapnico. Toplo zimsko…

Vendel

Da je sunce tistoga vroučoga večejra tan ta za borovo gouščo začnilo doj iti, je ica tö malo začnila popiščavati. Nikome je nej bila vola prek dnejva v takšoj prpejki po sunci ojti; če je nej bilou fejst potrebno, ali pa če je trbelo senou obračati. Sakši se je rajši notri držo ali pa si…