Severovzhodno Goričko – kratek zgodovinski oris do 1918

Severovzhodno Goričko je bilo v prazgodovini poseljeno precej redko. Poselitev je onemogočal strnjen gozd, slaba rodovitnost tal in omejene rodovitne površine. Do sedaj ugotovljene najdbe kamnitega orodja iz različnih kamnin (serpentinit, amfibolit, peščenjak in gnajs) kljub temu nakazujejo na poselitev po vsem prostoru.1   Stara gorička hiša, vir: www.google.si/maps     V času železne dobe je…

Občina Gornji Petrovci – kratka predstavitev

Občina Gornji Petrovci je nastala leta 1994. Pred tem smo bili združeni v eno veliko občino – Občino Murska Sobota. Leži v severovzhodnem delu Goričkega in na severu meji z Madžarsko. Simbola občine: Grb in zastava občine Gornji Petrovci   Sestavlja jo 14 vasi: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Križevci, Košarovci, Kukeč, Lucova, Martinje, Panovci, Peskovci,…

Čepinci – zapiranje mejnega prehoda

Oris o meji na severovzhodnem Goričkem je nastal ob priliki slovesnosti, ki je potekala dne 22.12.2007 na mejnem prehodu Čepinci – Verica. 24.12.2007 so med R Slovenijo in tremi sosednjimi državami EU bile odpravljene mejne kontrole in carinski pregledi; torej je bil vzpostavljen prost prehod teh državnih meja. Ob velikem veselju predvsem obmejnega prebivalstva, za…

Poselitev vasi Gornji Petrovci

Gornji Petrovci so centralno naselje Občine Gornji Petrovci in lokalno središče severovzhodnega Goričkega. Ležijo v dolini Peskovskega potoka, ki je desni pritok Velike Krke. Vanjo se izliva v Šalovcih. Peskovski potok odmaka ozemlje Stanjevcev, Gornjih Petrovcev in Peskovcev in leži v loku stanjevske antiklinale, ki določa vzhodno smer vodotoka in zaradi zaprtosti severovzhodnega Goričkega od…

Njegove poti

Njegove poti je povest o neustavljivem hrepenenju po svojem rojstnem kraju, kjer vsakokrat, ko Jože, človek na položaju v velikem mestu, vedno znova zadiha domače okolje in kot prerojen zaživi svoje mladostno življenje, kjer je bil nekoč zares srečen, a hkrati nemočno zre v razpadajoči in umirajoči svet, kjer so tekla njegova mlada leta.  …