Prekmurje v letu 1919

Priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS leta 1919 je bil za Slovence na levem bregu Mure izjemni dogodek, saj je njihovo življenje temeljito spremenil in hkrati omogočil, da se je vsaj večina njih po tisočletni pripadnosti madžarski kroni politično, gospodarsko in kulturno odlepila od vse bolj agresivne madžarizacije ter se priključila matičnemu narodu. S tem je…