Peskovci

Res je tu nekoč teklo življenje; lepo, spokojno, a polno skrbi in radosti. Žuljave roke so od jutra do večera skrbele za preživetje: obračale ilovnato zemljo, skrbele za živino in za svoje preživetje. Ljudje so vstajali in legali s soncem, le pozimi so bili dnevi bolj lahkotni in večeri bolj sproščeni. Vmes so posegale oblasti,…