Prekmurje v letu 1919

Priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS leta 1919 je bil za Slovence na levem bregu Mure izjemni dogodek, saj je njihovo življenje temeljito spremenil in hkrati omogočil, da se je vsaj večina njih po tisočletni pripadnosti madžarski kroni politično, gospodarsko in kulturno odlepila od vse bolj agresivne madžarizacije ter se priključila matičnemu narodu. S tem je…

Peskovci

Res je tu nekoč teklo življenje; lepo, spokojno, a polno skrbi in radosti. Žuljave roke so od jutra do večera skrbele za preživetje: obračale ilovnato zemljo, skrbele za živino in za svoje preživetje. Ljudje so vstajali in legali s soncem, le pozimi so bili dnevi bolj lahkotni in večeri bolj sproščeni. Vmes so posegale oblasti,…