Črtice

Tou se je zgoudilo v tisti časaj, da smo ešče v našoj okroglijni z njive pa od štale živeli, nej pa z boutoški koulic, kak je tou v gnešnjoj, modernoj doubi. Žejtev je bilja plačilo za sakšoga kmeta, in nej njemi je bilou z rožicami prek zijme poslano, če njemi je na pšenico ali žitno…