Vendel

Da je sunce tistoga vroučoga večejra tan ta za borovo gouščo začnilo doj iti, je ica tö malo začnila popiščavati. Nikome je nej bila vola prek dnejva v takšoj prpejki po sunci ojti; če je nej bilou fejst potrebno, ali pa če je trbelo senou obračati. Sakši se je rajši notri držo ali pa si…

Črtice

Tou se je zgoudilo v tisti časaj, da smo ešče v našoj okroglijni z njive pa od štale živeli, nej pa z boutoški koulic, kak je tou v gnešnjoj, modernoj doubi. Žejtev je bilja plačilo za sakšoga kmeta, in nej njemi je bilou z rožicami prek zijme poslano, če njemi je na pšenico ali žitno…