Kronika osnovnih šol v občini Gornji Petrovci

Osnovna šola Gornji Petrovci je edina šola v Občini Gornji Petrovci. Njen šolski okoliš obsega vseh štirinajst vasi in pokriva ozemlje občine.   Osnovna šola Gornji Petrovci, vir: elektrokerec.si     Občina Gornji Petrovci leži v severovzhodnem delu Goričkega, ob povirjih potokov, ki se stekajo v Veliko Krko. Nastala je leta 1994, potem ko so…