Severovzhodno Goričko – kratek zgodovinski oris do 1918

Severovzhodno Goričko je bilo v prazgodovini poseljeno precej redko. Poselitev je onemogočal strnjen gozd, slaba rodovitnost tal in omejene rodovitne površine. Do sedaj ugotovljene najdbe kamnitega orodja iz različnih kamnin (serpentinit, amfibolit, peščenjak in gnajs) kljub temu nakazujejo na poselitev po vsem prostoru.1   Stara gorička hiša, vir: www.google.si/maps     V času železne dobe je…

Občina Gornji Petrovci – kratka predstavitev

Občina Gornji Petrovci je nastala leta 1994. Pred tem smo bili združeni v eno veliko občino – Občino Murska Sobota. Leži v severovzhodnem delu Goričkega in na severu meji z Madžarsko. Simbola občine: Grb in zastava občine Gornji Petrovci   Sestavlja jo 14 vasi: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Križevci, Košarovci, Kukeč, Lucova, Martinje, Panovci, Peskovci,…