Čepinci – zapiranje mejnega prehoda

Oris o meji na severovzhodnem Goričkem je nastal ob priliki slovesnosti, ki je potekala dne 22.12.2007 na mejnem prehodu Čepinci – Verica. 24.12.2007 so med R Slovenijo in tremi sosednjimi državami EU bile odpravljene mejne kontrole in carinski pregledi; torej je bil vzpostavljen prost prehod teh državnih meja. Ob velikem veselju predvsem obmejnega prebivalstva, za…