Poselitev vasi Gornji Petrovci

Gornji Petrovci so centralno naselje Občine Gornji Petrovci in lokalno središče severovzhodnega Goričkega. Ležijo v dolini Peskovskega potoka, ki je desni pritok Velike Krke. Vanjo se izliva v Šalovcih. Peskovski potok odmaka ozemlje Stanjevcev, Gornjih Petrovcev in Peskovcev in leži v loku stanjevske antiklinale, ki določa vzhodno smer vodotoka in zaradi zaprtosti severovzhodnega Goričkega od…