Čepinci – zapiranje mejnega prehoda

Oris o meji na severovzhodnem Goričkem je nastal ob priliki slovesnosti, ki je potekala dne 22.12.2007 na mejnem prehodu Čepinci – Verica. 24.12.2007 so med R Slovenijo in tremi sosednjimi državami EU bile odpravljene mejne kontrole in carinski pregledi; torej je bil vzpostavljen prost prehod teh državnih meja. Ob velikem veselju predvsem obmejnega prebivalstva, za…

Poselitev vasi Gornji Petrovci

Gornji Petrovci so centralno naselje Občine Gornji Petrovci in lokalno središče severovzhodnega Goričkega. Ležijo v dolini Peskovskega potoka, ki je desni pritok Velike Krke. Vanjo se izliva v Šalovcih. Peskovski potok odmaka ozemlje Stanjevcev, Gornjih Petrovcev in Peskovcev in leži v loku stanjevske antiklinale, ki določa vzhodno smer vodotoka in zaradi zaprtosti severovzhodnega Goričkega od…

Njegove poti

Njegove poti je povest o neustavljivem hrepenenju po svojem rojstnem kraju, kjer vsakokrat, ko Jože, človek na položaju v velikem mestu, vedno znova zadiha domače okolje in kot prerojen zaživi svoje mladostno življenje, kjer je bil nekoč zares srečen, a hkrati nemočno zre v razpadajoči in umirajoči svet, kjer so tekla njegova mlada leta.  …

Projekt Radi delamo dobro: KUD Goričko

Sredstva bi porabili za delovanje društva: za organizacijo veselih večerov (folklornih in gledaliških nastopov), nakup dotrajanih noš (bluz, srajc, klobukov in čevljev) in rekvizitov za gledališke igre. Folklorna skupina KUD GORIČKO deluje v današnji sestavi od leta 1977. Izvaja izključno izvirne svatovske goričke plese ter s tem ohranja tradicijo in običaje tega dela Goričkega in…