Kronika osnovnih šol v občini Gornji Petrovci

Osnovna šola Gornji Petrovci je edina šola v Občini Gornji Petrovci. Njen šolski okoliš obsega vseh štirinajst vasi in pokriva ozemlje občine.   Osnovna šola Gornji Petrovci, vir: elektrokerec.si     Občina Gornji Petrovci leži v severovzhodnem delu Goričkega, ob povirjih potokov, ki se stekajo v Veliko Krko. Nastala je leta 1994, potem ko so…

Stanjevci

Govoriti ali pisati o Stanjevcih se lahko zdi nepotrebno, kajti ta majhna gorička vas pravzaprav ne premore nič atraktivnega, kar bi lahko pritegnilo pozornost mimoidočega. Je le ena od mnogih propadajočih vasi na Goričkem, tem najsevernejšem delu naše domovine, ki pa kljub odprtosti meja in od blizu se spogledujoč z razvitim evropskim centralnim prostorom ne…

Severovzhodno Goričko – kratek zgodovinski oris do 1918

Severovzhodno Goričko je bilo v prazgodovini poseljeno precej redko. Poselitev je onemogočal strnjen gozd, slaba rodovitnost tal in omejene rodovitne površine. Do sedaj ugotovljene najdbe kamnitega orodja iz različnih kamnin (serpentinit, amfibolit, peščenjak in gnajs) kljub temu nakazujejo na poselitev po vsem prostoru.1   Stara gorička hiša, vir: www.google.si/maps     V času železne dobe je…

Občina Gornji Petrovci – kratka predstavitev

Občina Gornji Petrovci je nastala leta 1994. Pred tem smo bili združeni v eno veliko občino – Občino Murska Sobota. Leži v severovzhodnem delu Goričkega in na severu meji z Madžarsko. Simbola občine: Grb in zastava občine Gornji Petrovci   Sestavlja jo 14 vasi: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Križevci, Košarovci, Kukeč, Lucova, Martinje, Panovci, Peskovci,…